MESURES COVID-19

EL CORDEVI SEGUIRÀ ELS PROTOCOLS SEGÜENTS SEMPRE D’ACORD AMB LA NORMATIVA VIGENT:
– Desinfecció diària dels espais.
– A l’entrada de tots els espais hi haurà dispensadors de gel hidroalcohòlic.
– Es prendrà la temperatura a totes les persones que accedeixin als espais del Festival amb termòmetres digitals que evitin el contacte. En cas de febre, l’accés no estarà permès (es retornarà l’import de l’entrada).
– L’aforament i la disposició del seients compliran les distàncies de seguretat requerides en el moment de celebrar-se el Festival.
– L’accés i el desallotjament dels espais es farà de manera esglaonada i amb la supervisió del personal de producció de CORDEVI per garantir la distància de seguretat.
– L’obertura de portes tindrà lloc 30 minuts abans de l’inici de cada espectacle per evitar aglomeracions.
– En les activitats pròpies de les fires, caldrà seguir la normativa que estableixi cada entitat organitzadora. 
 

MESURES INDIVIDUALS:
– L’ús de la mascareta és obligatori en espais tancats i en espais públics.
– L’accés i el desallotjament dels espais es farà de manera esglaonada. Caldrà seguir sempre les senyalitzacions i indicacions de l’equip del CORDEVI.
– Si penses que pots tenir símptomes de la Covid-19 o has estat en contacte amb algú diagnosticat del virus, queda’t a casa. Segur que tenim l’oportunitat de retrobar-nos ben aviat.