El festival CORDEVI opta al finançament del Departament d’Acció Climàtica Alimentació i Agenda Rural

 El festival CORDEVI opta al finançament del Departament d’Acció Climàtica Alimentació i Agenda Rural

Aquest mes de novembre l’Ajuntament de Tremp ha demanat un ajut al Departament d’Acció Climàtica Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya per tal d’obtenir finançament per a l’edició del festival de l’any passat.

Es tracta de les línies d’ajuts de mínimis per al foment de la gastronomia catalana. Aquesta és precisament una de les vocacions del nostre festival: posar en valor i donar a conèixer els aliments propis de la gastronomia del Pallars, millorant així  la nostra identitat alimentària i per tant, la de Catalunya.

Aquesta aportació permetrà finançar bona part de les despeses que es van dedicar a la publicitat del festival i lloguer de material per a les activitats desenvolupades l’any 2022.