Advanced Search

Sort by:

Jornada micològica a la Terreta

L’associació pel patrimoni de la Terreta organitza aquesta jornada a Sapeira i Roureda d’Aulàs. Més

Isona

Sortida guiada al bosc

La micòloga Laia Rivas, viceptesidenta de la Societat Catalana de Micologia conduirà la sortida en

Tremp

Sortida al bosc per a la recollida i identificació de bolets

En el marc de les XXI jornades micològiques del Pallars Jussà, s’organitza una nova sortida